Gjensidige Valdres Cup 2020 utsettes!

Fagernes IL utsetter Gjensidige Valdres Cup som en følge av mulig spredning av koronaviruset og at kommuneoverlegen i Nord-Aurdal har kommet til den avgjørelsen at den tradisjonelle fotballcupen ikke kan arrangeres.

Kommunelegen har fattet denne beslutningen fagmessig, noe som vi ikke har grunnlag for å si noe på, annet om enn at vi følger kommuneoverlegens råd. Vi har likevel et håp om å avvikle Gjensidige Valdres Cup i 2020, når og dersom fagfolkene kommer fram til at det er forsvarlig og avblåser koronafaren.

Gjensidige Valdres Cup gir et viktig økonomisk bidrag for Fagernes IL fotball, og har også lange tradisjoner som vi ønsker å ta vare på.

- Vi i Gjensidige Valdres er selvsagt med som sponsor selv om cupen er satt på vent, sier daglig leder i Gjensidige Valdres, Christian Blix-Nilsen.

Sammen håper vi på tålmodighet fra både spillere, trenere, lagledere, dommere, publikum og sponsorer. Vi skal nok møtes igjen til artige fotballkamper i Gjensidige Valdres Cup!

Med hilsen cupleder Knut Skattebo, styreleder Geir Helge Skattebo, daglig leder Tony Strande og daglig leder i Gjensidige Valdres, Christian Blix-Nilsen.

Kommentarer